لعاب بر سفال

لعاب چیست و چرا استفاده میشود؟

/post-2

در این مقاله می خواهیم به اهمیت لعاب کاری بر سفال بپردازیم. در ابتدا با لعاب آشنا میشویم. مزیت های استفاده از لعاب بر روی سفال و سرامیک را بررسی می کنیم. در انتها با اختصار انواع لعاب معروفدر کار سفال گری را معرفی می کنیم.


چطور میتونم کمکتون کنم؟